Yazarlık Başvurusu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Teknotr.com (“Teknotr”) içerik sağlayıcı olarak, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

Teknotr.com’da yazar olmak için Teknotr Yazarlık Başvurusu üzerinden bizimle paylaştığınız başvuru formu içindeki tüm kişisel verileriniz, bu verilerin değerlendirilmesi ve Teknotr Yazarlar sayfasında paylaşılması amacıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve açık rızanıza dayanarak işlenecektir. Söz konusu verdiğiniz kişisel verileriniz kamuya açık biçimde https://teknotr.com/yazarlar üzerinden yayınlanabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma kanununda, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. madde kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, İçerik Sağlayıcı Teknotr.com’un Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak bizlere iletebilirsiniz.

Konuyla ilgili Tüm talep, istek ve şikayetleriniz için; info@teknotr.com adresine yazabilirsiniz.